Valborg

Bygdelaget anordnar årligen enligt gammal lokal tradition Valborgsfirande på ängen utmed ån alldeles till vänster om vägen från byn upp mot kyrkan.

En av de främsta uppgifterna för bygdelaget är naturligtvis att göra det så roligt och trevligt för ungdomarna som möjligt – bygdens framtid ligger ju hos ungdomarna. Därför börjar Valborgsfirandet när skymningen faller på runt 20.30 med att alla ungdomar och även föräldrar samlas vid bygdegården, alla barn får var sin fackla som tänds och därefter tågar alla i procession från bygdegården över bron, genom byn och fram till bålet som tänds genom att facklorna kastas i bålet. Därmed har ungdomarna startat firandet. Varje barn som deltar får dessutom en gratisbiljett som berättigar till en varm korv med senap och ketchup.

Valborg Lottförsäljning
På bilden ser ni brasan, Valborg 2017 Här är det lottförsäljning år 2017.


Så sjungs de traditionsenliga vårsångerna av en Verumskör – de goda sångrösterna i Verum samlas den kvällen först för en övning i församlingshemmet och sedan för framförande vid bålet. Under senare år har kyrkans kantor Mats Lunnergård välvilligt ställt upp som körledare för denna högst lokala kör.

Efter körsången hålls ett vårtal – i regel  av någon person med stark anknytning till Verum. Företrädesvis försöker vi uppmana någon av Verumsungdomarna att anta denna utmaning. Man är naturligtvis helt fri att i detta sammanhang reflektera över precis vad man vill.

Efter vårtalet sjungs unisont nationalsången.

Så avslutas firandet med ett ordentligt fyrverkeri och den meandrande ån och kyrkan utgör en effektfull bakgrund.

Under och efter högtidligheten pågår försäljning av varm korv och lotter med chokladpraliner som vinster.

 Nedan kan du se en film från Valborgsfirandet i Verum 2017!

ALLA HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !
Entrén är gratis vid detta evenemang!