Verumsboken
Verumsboken

Om Verum

Kyrka
Verums kyrka
Ordet Verum betyder "Det enda sanna"

Verum är en liten landsbygdsförsamling mitt i Göingebygden. Den omfattar 29 byar och har idag knappt 500 innevånare.

I Verum finner Du en omväxlande natur – lövskogar och barrskogar blandade i en skön mosaik. Vieån eller Verumsån – som avvattnar sjösystemen i Vittsjö till Helgeåns vattensystem vid Hörlinge – meandrar sig fram i dalsänkan förbi kyrkan och centrala Verum. Ett annat utmärkande drag är de mäktiga system av rullstensåsar som ofta i anslutning till ån sträcker sig från väster mot öster.

Det finns en stark känsla av samhörighet i Verum och de olika föreningarna verkar i god sämja mot samma mål : Vi vill att Verum skall var en god plats att bo på, en trevlig och gästfri plats att besöka och vi vill gemensamt satsa på en god framtid för Verum.

Minnena från snapphanetiden och de ofärdsåren är ännu starka och manifesteras sedan något år tillbaka med statyn över Göingehövdingen på kyrkbacken.

Känslan för den egna hembygden är stark i Verum – den tar sig många uttryck och omfattas av många. Vi  Verumsbor  tycker att få platser på jorden ger så mycket livskvalitet som vår kära hembygd.