Lucia

Bygdelaget arrangerar traditionsenligt årligen tillsammans med församlingen lucia – firande i kyrkan på seneftermiddagen en söndag i nära anslutning till Lucia.

År 2016 var Lucia-framträdandet i kyrkan: Söndagen den 11/12

Luciatåget lussar också för pensionärsgruppen, SPF, i Verum. År 2016 skedde detta: Tisdagen den 13/12

Firandet innebär luciatåg i kyrkan, de vanliga sångerna i sammanhanget samt en förkortad gudstjänst.


Lucia Lucia
Lucia i kyrkan 2011. Lucia var
Ronja Sångberg.
Lucia i församlingshemmet 2009. Lucia var Josefin Nilsson.

En stark strävan är att till luciatåget engagera Verumsungdomar som oftast förstärks med kompisar från Vittsjö.

Som ett tack och som ett minne från denna högtidlighet får de medverkande en gåva av bygdelaget.